آدرس :

ساعت کاری :

شنبه تا چهارشنبه : 8.30 الی 17.30

پنجشنبه ها : 8.30  الی 13

تلفن تماس : ۴۴۲۵۴۵۶۵-۰۲۱

تلفن همراه : ۰۴۳۴۵۶۵-۰۹۱۲

فکس : ۴۴۲۵۳۵۶۵- ۰۲۱

ایمیل : info@sepanta-pipe.com